Om SK Vidar

Visjon:                           Best på friidrett

Sportsklubben Vidar er Norges fremste friidrettsklubb.

Sportsklubben Vidar ble etablert i 1919 og har hatt mange kjente profiler gjennom tidene, som bla Terje Pedersen og Grete Waitz. Klubben har 730 medlemmer, hvorav syv er eliiteutøvere, og 405 er under 19 år. Vår barn- og ungdomsavdelig vokser stadig. Denne gruppen har vi jobbet med målrettet for å bygge opp kvalitet på treningene, og arrangere sosiale aktiviteter for å styrke samholdet i gruppen. 

Vår strategi er å være best på friidrett gjennom kvalitet, idrettsglede, redelighet og inkludering. Vi utvikler "egne" eliteutøvere og skaper gode forutsetninger for dem som ønsker å satse gjennom støtteapparater. I SK Vidar er inkludering en viktig verdi. Her skal det være plass til alle, fra barn til senior. Vi ønsker å gi tilbud til de ungdommene som ønsker å utvikle seg til ledere gjennom prosjekter eller trening. 

SK Vidar ønsker å være en klubb som ungdommer føler en tilhørlighet til. Vi trener i relativt små grupper, med rundt 20 barn/ungdom i hver treningsgruppe. På denne måten klarer vi å holde god kvalitet på treningene, hvor hvert barn/ungdom blir sett, samtidig som vi legger vekt på å ha et bra sosialt miljø. I ungdomsavdelingen har vi stort fokus på dette, samt sosiale aktiviteter tilknyttet stevner, treningsleir og helgesamlinger. 

Alle som er medlem i SK Vidar må være med på tre dugnader hvorav minst én er Oslo Maraton. Utøvere som er yngre enn 16 år må stille med foreldre på dugnad. Mer informasjon om dugnader finner du HER

 
 
 
 

 

Les om vår historie her: 

 
1919-1929      
1930-1939   
1940-1949  
1950-1959  
1960-1969 
1970-1979  
1980-1989  
1990-1999     
2000-2009
2010-