Om SK Vidar

Visjon:                           Best på friidrett

Sportsklubben Vidar er Norges fremste friidrettsklubb.

Sportsklubben Vidar ble etablert i 1919 og har hatt mange kjente profiler gjennom tidene, som bla Terje Pedersen og Grete Waitz. Klubben har 730 medlemmer, hvorav syv er eliiteutøvere, og 405 er under 19 år. Vår barn- og ungdomsavdelig vokser stadig. Denne gruppen har vi jobbet med målrettet for å bygge opp kvalitet på treningene, og arrangere sosiale aktiviteter for å styrke samholdet i gruppen. 

Vår strategi er å være best på friidrett gjennom kvalitet, idrettsglede, redelighet og inkludering. Vi utvikler "egne" eliteutøvere og skaper gode forutsetninger for dem som ønsker å satse gjennom støtteapparater. I SK Vidar er inkludering en viktig verdi. Her skal det være plass til alle, fra barn til senior. Vi ønsker å gi tilbud til de ungdommene som ønsker å utvikle seg til ledere gjennom prosjekter eller trening. 

SK Vidar ønsker å være en klubb som ungdommer føler en tilhørlighet til. Vi trener i relativt små grupper, med rundt 20 barn/ungdom i hver treningsgruppe. På denne måten klarer vi å holde god kvalitet på treningene, hvor hvert barn/ungdom blir sett, samtidig som vi legger vekt på å ha et bra sosialt miljø. I ungdomsavdelingen har vi stort fokus på dette, samt sosiale aktiviteter tilknyttet stevner, treningsleir og helgesamlinger. 

Alle som er medlem i SK vidar må være med på tre dugnader hvorav minst én er Oslo Maraton. Utøvere som er yngre enn 16 år må stille med foreldre på dugnad. Mer informasjon om dugnader finner du HER

 

 

Daglig leder:

profill%20bilde.PNG

 

Les om vår historie og statistikk:   

Historie:   Klubbrekorder:  Kvinner: Menn:
1919-1929         

Kvinner.pdf

Sprint Kvinner.pdf

Sprint Menn.pdf

1930-1939   

Menn.pdf

 

Distanse Kvinner.pdf

Distanse Menn.pdf

1940-1949    

Hekkøvelser Kvinner.pdf

Hekkeøvelser Menn.pdf

1950-1959    

Hoppøvelser Kvinner.pdf

Hoppøvelser Menn.pdf

 
1960-1969   

Kastøvelser Kvinner.pdf

Kastøvelser Menn.pdf

1970-1979    

7-kamp Kvinner.pdf

10-kamp Menn.pdf

1980-1989    

Halvmaraton Kvinner.pdf

Halv Maraton Menn.pdf

1990-1999       

Maraton Kvinner.pdf

 

Maraton Menn.pdf

2000-2009      
2010-