Våre medlemskap

Meld deg inn HER

Medlemskap 

Medlemskap betales ved innmelding og etter det innen 1.februar hver år. Betalingen gjøres online ved å logge inn (ikonet helt øverst til venstre - se nederst på siden for hjelp). 

Nytt medlem? Registrer deg som medlem. Så velger du treningsgruppe avhengig av alder og type trening. 

SK Vidar har følgende medlemstyper:

a) Ordinært medlemskap (fullt medlemskap uansett alder): kr 700        
         - For alle som representerer SK Vidar

b) Familiemedlemskap: kr 1000                                                              
         - Gjelder hele familen                           

c) Støttemedlemskap: kr 250

d) Funkismedlemskap, inkl. Team RP og ledsagere: kr 300,-

Medlemskontingenter er iht vedtak på årsmøtet SK Vidar 2021.

Treningsavgift

Utøvere som trener i regi av klubben trenger også betale treningsavgift. Treningsgruppe velges etter at du har betalt medlemskapet. Treningsavgiften er knyttet til treningsgruppen. 

Betalingen gjøres ved å logge inn (ikonet øverst på venstre side).
MERK: Du må først registrere/betale medlemskap før du kan betale treningsavgift.

Treningsavgift seniorutøvere: kr. 900 pr. år 
Betales i januar (innen 15.) samtidig med medlemskap.

Treningsavgift pr. semester Barn og Ungdom:
Betales i januar (innen 15.) og august (innen 15.)

2011/12 1200kr per semester

2010 1200kr per semester 

2008-2009 kr 1300kr per semeste

2003-2007 kr 1500kr per semester

2002 og eldre kr 1500kr per semester