Kontakt

Postadresse:

Sportsklubben Vidar, Postboks 5897 Majorstua, 0308 Oslo

Besøksadresse: 

Bislett stadion
Inngang 1/ved rundkjøring
Louisesgate 1
0168 Oslo 

E-post: skvidar@skvidar.no 
Kontonummer: 6022.05.27118
Organisasjonsnummer: 971 022 213

Kontortid: mandag – torsdag kl. 11 – 16:00

Kan også kontaktes via facebook (gruppen heter Sportsklubben Vidar)

Kontaktpersoner: 

 Ansvarsområder  Navn  Mailadresse
 Daglig leder

 Edwin Ingebrigtsen

edwin@oslomaraton.no 
 Leder idrett  Mariusz Wozniak mariusz@skvidar.no
 Elite  Petar Vukicevic petarvu@online.no
 Paraidrett  Håkon Gisholt  hakongis@gmail.com
 Sosiale medier   Sara Aarsvoll Svarstad  sara@skvidar.no 
 Friidrettsskolen  Julie Rannem julie_rannem@hotmail.com