Styret

Styret i SK Vidar (2021-2022):

Leder: Atle Guttormsen
Mailadresse: atle@stavhopp.no 

Nestleder: Anne Grethe Solberg
Mailadresse: anne.grethe.solberg@genderconsulting.no 

Medlem: Lars Eirik Ulseth
Mailadresse: leu@tagarkitekter.no 

Medlem: Sara Aarsvoll Svarstad 
Mailadresse: sara.svarstad@gmail.com 

Medlem: Snorre Lægran
Mailadresse: snorre.laegran@ruter.no 

Vara:
Varamedlem: 
Morten Lunde (bueskyting)
Mailadresse: morten.e.lunde@vikenfiber.no 

Varamedlem: Runa Skrove Falch
Mailadresse: runaskrovefalch@gmail.com

Kontrollkomitee

Medlem: Nils Johan Waldenstrøm 
Mailadresse: nilsjohan.waldenstrom@redcross.no 

Medlem: Marit Brennhovd
Mailadresse: marit.brennhovd@dnvgl.com 

Vara: Martin Kjäll-Ohlsson
Mailadresse: martin-oslo@gmail.com