Styret

Leder Kirsti Løvnes

Nestleder Hilde Røe

Styremedlem Hanne Øines

Styremedlem Odd Solum

Varamedlem Anne Grethe Solberg