Mariusz2017 2017-02-20 13:35:17

Påmelding Stevner

Retningslinjer for å få dekket startkontingenten

 

SK Vidar dekker: 

Startkontigenten i alle norske mesterskap.  

1) SK Vidar betaler for inntil 2 starter per stevne som er i klubbens  vedtatte terminliste. Klubbens terminliste blir kommunisert via oppmenn i hver gruppe. Øvrige påmeldinger vil bli viderefakturert utøverne. Dersom utøver melder seg på øvelser og ikke deltar, så blir startavgift viderefakturert utøver.

 2) Utgifter reltatert til  reise og opphold til senior NM dekkes  under underforutsetning av at billetter og opphold er bestilt via klubben/Mariusz i god tid før arrangementet.

3) For deltakelse i junior NM/UM innføres en egenandel på 750,- Øvrige utgifter for reise, opphold og påmelding dekkes under forutsetning av at billetter og opphold er bestilt via klubben/Mariusz i god tid før arrangementet.

 

SK Vidar ønsker at våre barn og ungdommer deltar på friidrettsstevner som er prioritert av klubben. Ved deltakelse på disse stevnene, dekker klubben påmeldingsavgift for 2 øvelser. Deltakelse på stevner utover denne listen må dekkes av hver enkelt. Vi håper mange barn og ungdommer vil representere SK Vidar på disse stevnene. Følgende stevner er prioritert før sommerferien

 

 

Påmelding

Påmelding via miniidret. Hvis har du problemm med det skriv gjerne melding til:marius@skvidar.no

 

Sportsklubben Vidar dekker ikke etterpåmelding.

Hvis påmelding er mottatt og betalt av SK VIDAR, skal sykemelding eller annen gyldig grunn foreligge dersom en ikke stiller til start i påmeldt løp/stevne. Utøver betaler tilbake påmeldingsavgifta dersom en ikke stiller til start, og det ikke foreligger gyldig grunn.

Ikke fullført løp

Dersom løp hvor startkontingenten betalt av SK Vidar ved gjentatte ganger blir brutt oppfordres utøver til å betale startkontingenten selv.