Sara-svarstad 2021-08-09 22:00:56

Oversikt for gruppe 2011

Vi har fokus på idrettsglede, aktivitet og mestring. Treningen består for det meste av lek rettet mot aktiviteter innenfor friidrett som løp, hopp og kast. Treningene foregår i små grupper, slik at alle barn blir sett og alle skal føle seg trygge og ivaretatt. 

 Dato og tidspunk  Sted  Trenere
 Onsdag 1615-1715  Bislett stadion 

 Tonje 

 Anne Gine

Når Bislett stadion er stengt, flyttes treningene til Stensparken.