Årsmøtedokumenter

Onsdag 17.mars avholdes årsmøte for SK Vidar. 

2021-03-11
Sara-svarstad

Årsmøte 17/03-2021 
Alle som har meldt seg på årsmøte vil bli tilsendt en link til Teams-møtet. 

Vedlagt er relevante årsmøtedokumenter (trykk på filene under): 

  • Årsregnskap 
  • Årsmelding
  • Saksliste
  • Forslag til kontingentsatser 
  • Kontrollutvalgets beretning
  • Revisjonsberetning
  • Budsjett
  • Valgkomiteens innstilling