Supersamling i Bærum idrettspark!

26.10.2019 kl 14-18

2019-08-29
mariuszadmin

Sportsklubben Vidars samling i Rud idrett park 26.10.2019.

 

I høst skal vi igjen arrangere en friidrett dag i Rud idrett Park. 

Samlingen skal starte kl. 14.00 og skal avsluttes kl. 18.00

Påmelding

  https://www.skvidar.no/event/74

Vi kommer som i fjor å lage et program hvor både våres utøvere og ledelsen i klubben skal delta. Vi jobber med planen og kommer tilbake straks den er klar.