Innkalling til årsmøte i SK Vidar onsdag 27. mars

Til medlemmene i SK Vidar

 

2019-02-27
Henrik

Innkalling til årsmøte i Sportsklubben Vidar

Styret innkaller herved til årsmøte i Sportsklubben Vidar. Møtet avholdes onsdag den 27. mars 2019 kl. 18 på Bislett stadion «Seb Coe salen». 
Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på SK Vidars hjemmeside senest én uke før årsmøtet og alle saksdokumenter vil være utlagt på klubbens kontor på Bislett fra senest 18. mars 2019. 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 
For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen styret

                                                                          ny%20skvidar%20logo.png