Saksliste for årsmøte

Her er sakslisten for årsmøtet 21. mars. 

2018-03-14
Stina

1. Konstituering

Godkjenne de stemmeberettigete

Godkejnne innkalling, saksliste og forretningsorden

Velge dirigent (er) og referent (er)

Velge to medlemmer til å signere protokollen 

 

2. Styrets beretning 2017

 

3. Regnskap 2017 med revisjonsberetning

 

4. Innkomne forslag og saker

 

5. Fastsette medlemskontigent 2019

 

6. Budsjett 2018

 

7. Behandle SK Vidars organisasjonsplan

 

8. Valg 

 

Sakslisten kan lastes ned som pdf her;

rsmøte.pdf