Innkalling til årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Sportsklubben Vidar.

2018-03-02
Stina

Årsmøtet avholdes den 21. mars 2018 kl. 18 på Bislett stadion «Seb Coe salen».

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars 2018 til  maybritt@skvidar.no.

Fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på SK Vidars hjemmeside senest én uke før årsmøtet og alle saksdokumenter vil være utlagt på klubbens kontor på Bislett fra senest 14. mars 2018.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret